MiastoHolizm to stowarzyszenie, któremu przewodzę jako prezeska. Założone w 2009 r. wyprodukowało bardzo wiele projektów, w których poprzez kulturę zrealizowano cele statutowe w tym: działania profilaktyczne, upowszechnianie wiedzy, praca na rzecz środowisk wykluczonych, wspieranie tolerancyjnych postaw itp. MiastoHolizm jednak to przede wszystkim realizacje, w których swobodnie przeplatają się treści kulturalne z designem, przemysłami kreatywnymi, IT i sztuką.  Do jednych z największych osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć należy tegoroczną prezentację Szczecina i Pomorza Zachodniego we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Koalicja Miast a także festiwal Polish Design Island realizowany w Brukselii we współpracy z 7 regionami Polski. Po szczegóły zapraszam na: www.miastoholizm.pl

Powrót na górę